Apa yang anda tahu tentangĀ  buku?????

Menurut saya buku adalah sahabat yang paling baik, paling setia, paling tahu segalanya..

Dengan membaca buku kita jadi berwawasan luas..

.